• Припадамо народу чију су баштину омеђила два начела: духовно и јуначко. Једно се начело, наизглед, разилази са другим. О духовности смо ћутали, јер тако доликује; о јунаштву смо говорили,можда превише, јер смо се том причом бранили од истребљења.“
  Матија Бећковић
 • «Српска епска поезија је најдубља јама српскога памћења у коју смо се сасули без узмака, потврђујући себе пред Богом као људе.»
  Жељко Чуровић
 • „Њена је лепота и у снази и квалитету емоција, и у једрини и звучности језика, и у сликовитом, разноликом и полетном уметничком изразу.”
  Војисав Ђурић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • “Манастири и криво гудало, то је српску вјеру сачувало.“
  Радован Бећировић Требјешки
 • "Чојство и јунаштво“ је особена вриједност српског народа. Српски народ је најдаље догледао и најдубље домислио кроз народни еп."
  Вук Стефановић Караџић
 • “Прва особина примитивног човека је да се боји свега што не разуме, а на првом месту се боји памети.”
  Јован Дучић
 • “Ја сам се у писању књига највише о томе старао да би народ српски уз њих себе познао, и да би код другијех народа познат постао.”
  Вук Стефановић Караџић
 • “Позвени смо да чинимо сагласно своме звању, онолико колико можемо и колико нам је Бог дао. Ни мање, ни више, а оно што ми не успемо да учинимо, то остаје да учини Господ и надопуни наше недостатке”.
  Патријарх српски Павле
 • “Има људи чији је живот тако добро испуњен да ни својом смрћу не могу да нас обесхрабре.”
  Иво Андрић
 • „Од поезије у којој нема ништа сувишног, и у којој свака реч тежи ка циљу, ја познајем свега два модела: дантеа и српску народну поезију“
  Никола Томазео
 • “Наше Свето писмо је Горски вијенац. Дело које не стари и чије речи не труле. Знати га напамет и знати свако слово, Једини је начин да не изгубимо себе.”
  Матија Бећковић
 • Ђе се гусле у кући не чују, ту је мртва и кућа и људи.“ “Без муке се пјесма не испоја, без муке се сабља не сакова! Јунаштво је цар зла свакојега, а и пиће најслађе душевно, којијем се пјане покољења. Благо томе ко довијека живи, имао се рашта и родити!”
  Петар II Петровић Његош
 • “Од свих словенских народа ови су Срби својим благим и за песму необичном згодним језиком најобдаренији песмом, певањем и причом, и изгледа као да им је Бог богатим даром народне поезије, хтео надокнадити недостатак књиге.”
  Јакоб Грим
 • “Кад би ми све сербске народне пјесме скупили и без избора печатали, ја Вас увјеравам да би била књига готово колико цјела Библија.“
  Вук Стефановић Караџић

Органи УГВ

Председник УГВ:
Веселин Вуковић
Жарка Зрењанина 1 Равно Село

Подпредседник УГВ:
Радослав Копривица

Председници друштава у саставу УГВ:

Божидар Раонић
Милош Лакетић
Војин Радојичић
Богдан Тодоровић
Бране Станишић
Радивоје Јеловац
Миладин Карличић
Љубомир Павловић
Радослав Ђапић

Досадашњи председници:
Радовић Добривоје, Кула
Грубач Славко, (пок.) Б.Д.Поље
Радовић Витомир, Зрењанин
Миличић Драшко, Б.Д.Поље

Извршни одбор УГВ:

Веселин Вуковић, председник
Милош Лакетић, КУД гуслара „Његош“ Врбас,
Божидар Раонић, КУД гуслара „М.Миљанов“ Кула,
Војин Радојичић, ДГ „Св. Никола“ Нови Сад
Бране Станишић, „Б.Радичевић“ Нова Пазова,
Љубомир Павловић, КУД гуслара „В.Л.Сочица“ Б.Д.Поље,
Радослав Ђапић, Гусларска секција КУД „Србија“ Кула

Председник Скупштине:
Перо Жижић
Бургенова 13 Нови Бановци

Подпредседник Скупштине:
Томислав Стевовић

Секретар:
Међо Страјко
Лазе Костића 14 Кула

Скупштина: 25 чланова (3 члана из сваког друштва и по 1 из секција)

Чланови Скупштине: ( Напомена: нису сва ДГ доставила списак предложених чланова)

КУД гуслара „Марко Миљанов“
Божидар Раонић
Мијушко Анђелић
Горан Цмиљанић

КУД гуслара „Његош“ Врбас      
Мирослав Дракић
Слободан Бодоњи
Радослав Копривица

КУД  гуслара „Б.Радичевић“       
Перо Жижић
Горан Булатовић
Данило Радуновић

КУД гуслара и епских пјесника „Војвода Лазар Сочица“              
Зоран Самарџић
Момо Милатовић
Радоман Јеловац

Седнице ИО УГВ одржавају се по потреби а најмање 4 пута годишње.
Седнице скупштине су редовне, годишње и по потреби.

Епска читанка

epska citanka

logo ministarstvoОвај пројектат је реализован уз помоћ
Министарства културе, информисања и информационог друштва 
www.kultura.gov.rs

Copyright © 2012 - 2017 Савез гуслара Србије. Сва права задржана. Забрањена је репродукција у целини и у деловима овог веб портала без писане сагласности
Израда и дизајн интернет презентације: WebPortal / AidaWay